Vīriešu interešu pārstāvniecība

Uzdot jautājumuVīriešu interešu pārstāvniecība

Biedrība “Vīriešu Interešu Pārstāvniecība” ir organizācija, kas radīta ar mērķi pievērst sabiedrības uzmanību vīriešu tiesībām un likumiskajām interesēm ģimenē un partnerattiecībās.

Veicināt vienlīdzīgus vīriešu un sieviešu konkurences apstākļus, vairot izpratni par vīrieša lomu ģimenē un partnerattiecībās, lai uzlabotu ģimenes institūta izpratni un kvalitāti, kā arī vairotu humānas pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību.

Īstenojot savus mērķus biedrība:

- sniedz juridisko atbalstu un palīdzību ģimenes tiesību un partnerattiecību problēmjautājumos, tostarp pret vīrieti vērstos vardarbības gadījumos;
- realizē vīriešu interešu aizsardzību un pārstāvību ģimenes tiesību jautājumos tiesās, kā arī valsts un pašvaldību institūcijās.